Předmětem této akce bylo zkapacitnění stávajícího showroomu společnosti Peugeot v Ústí nad Labem. Přístavba je montovaná, nosná konstrukce je ocelová, plášť tvoří sendvičové panely.

půdorys