Se zájmem sledujeme vývoj cen a termínů dodávek ve stavebnictví. Výstavba rodinných domů zpomaluje vlivem cenových výkyvů, zdražování hypoték a vytíženosti dodavatelů. Tento trend nutí stavebníky zamýšlet se nad svými investičními záměry s obavami a nejistotou. S pevnou oporou ve statistice však lze konstatovat, že ceny ve stavebnictví rostly a rostou vždy, a to přibližně přímo úměrně nárůstu průměrných mezd, přičemž stejně tak rostou ceny nemovitostí. Je třeba nenechat se odradit momentálním citelným výkyvem trhu, který v posledních letech zdražoval pozvolna.

Investice do nemovitosti v jakékoliv době a za jakýchkoliv podmínek dává v delším horizontu smysl vždy, neboť v jakékoliv době investujeme levněji, než se bude investovat v budoucnu, a zároveň cena nemovitosti, do které investujete, bude v budoucnu vyšší, než je dnes. I s přihlédnutím ke zdražování hypoték si tedy troufnu tvrdit, že kvalitní investice do nemovitosti bude v čase vždy dávat větší a větší smysl, bez ohledu na cenové výkyvy.

Ondřej Hampejs, jednatel společnosti