Nedílnou součástí naší práce je zajištění inženýrské činnosti, jinak lidově či obecně řečeno získání stavebního povolení pro Váš projekt. Tento proces bývá často nejen časově náročný, ale také dokáže ve svém průběhu nemile překvapit či zavařit.

Po dokončení projekční části, kdy celý Váš projekt zkompletujeme, tedy vytiskneme a rozřadíme do desek, putuje dále se žádostmi o stanoviska dotčeným orgánům. Nejčastěji se jedná o odbor územního plánování, životního prostředí, odbor dopravy, hasiče, hygienickou stanici, provozovatele inženýrských sítí a spousty dalších. Zpravidla se tito vyjádří do 30 dnů, které je možné v odůvodněných případech prodloužit, nebo se v této fázi může stát, že některý z orgánů požaduje doplnění či úpravu projektu, která opět čas pro získání stanoviska protáhne. Pro lepší představu o rozsahu této části projektové přípravy – pro povolení běžného rodinného domku je potřeba oslovit zhruba 20 institucí, abychom se mohli vydat na stavební úřad.

Na stavebním úřadě je stavební záměr posouzen, v případě potřeby připomínkován a následně povolen. Lhůty pro vyřízení se značně liší podle složitosti stavby, stavebního pozemku, zvoleného způsobu povolení a také vytíženosti daného stavebního úřadu. Je proto velice nesnadným úkolem předem přesněji odhadnout, kdy vytoužené povolení stavby získáme. Vždy ale jednáme bez zbytečných odkladů. Nejen pro stavebníka, ale i pro nás je to totiž vždy skvělý pocit, když je další projekt dotažený až do konce.