Přepracování projektu skladové haly s administrativním zázemím na nové sídlo nadnárodní společnosti, zabývající se měřicí technikou, bylo velkou výzvou. Bylo třeba navrhnout nové dispoziční řešení spolu s vestavbou částečného podlaží do haly, optimalizovat dispozici přízemní administrativní přístavby, změnit rozměry i pozice výplní otvorů, upravit kapacity i trasy rozvodů médií a zaměřit se na energetickou stabilitu celého objektu. V neposlední řadě jsme se potýkali s nutností úprav okolí stavby na stavebním pozemku. Výsledkem je svěží a moderní prostředí pro provoz i další rozvoj společnosti. Vytápění je zajištěno pomocí vzduchotechnického systému se zpětnou rekuperací tepla, na střeše objektu je navržena fotovoltaická elektrárna. Součástí zakázky bylo zajištění změny stavby před jejím dokončením, tedy vyřízení stavebního povolení, a dále autorský dozor během realizace stavby.