Projektová činnost

Povolování staveb

Příprava realizace a dozor staveb

Vizualizace staveb

Povolování staveb

25 července, 2023

Nedílnou součástí naší práce je zajištění inženýrské činnosti, jinak lidově…

Individuální projektová činnost

Návrhy a projekty staveb libovolného typu včetně jejich napojení na infrastrukturu.

Více informací

Navrhujeme a projektujeme stavby obytné, průmyslové, stavby občanské vybavenosti a služeb včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:

 • novostavby – zděné, dřevostavby, montované
 • rekonstrukce
 • změny užívání
 • přístavby, nástavby

Projekty „na klíč“ včetně všech průzkumů a včetně všech profesních částí dokumentace:

 • územní studie
 • rozparcelování
 • zasíťování stavebních parcel
 • návrh stavby – architektonická studie
 • geodetické zaměření
 • měření radonu
 • hydrogeologický průzkum
 • stavebně konstrukční část – statika
 • požárně bezpečnostní řešení
 • zdravotně technické instalace – voda, kanalizace, plyn
 • elektroinstalace
 • vytápění
 • chlazení
 • vzduchotechnika
 • průkaz energetické náročnosti stavby – PENB
 • čistírna odpadních vod – ČOV

a další

Inženýrská činnost

Zajištění nezbytných stanovisek, rozhodnutí a smluvních ujednání pro stavební úřad.

Více informací

Zajistíme vyřízení všech stanovisek, rozhodnutí a smluvních ujednání, potřebných k podání záměru na stavební úřad:

 • zjištění existence inženýrských sítí
 • územně plánovací informace
 • stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny
 • výpočet odnětí ze ZPF
 • stanoviska správců inženýrských sítí k projektové dokumentaci
 • stanoviska dotčených orgánů státní správy – hygiena, hasiči, památkáři…
 • smluvní ujednání se správci inženýrských sítí – smlouvy o připojení

Vyřídíme povolení všech typů staveb:

 • odstranění stávající stavby
 • legalizace černé stavby
 • územní souhlas
 • územní rozhodnutí
 • ohlášení stavby
 • stavební povolení
 • vodoprávní řízení
 • změna stavby před jejím dokončením

a další

Příprava realizace a dozor stavby

Odborná příprava stavby před zahájením, její průběh i zakončení.

Více informací
 • rozpočet a výkaz výměr
 • příprava / posouzení smlouvy o dílo mezi stavebníkem a dodavatelem stavby
 • technický / autorský dozor stavby
 • kolaudace
Ondřej Hampejs

Ondřej Hampejs

jednatel, obchod

+420 736 788 835

Kateřina Bobková

Kateřina Bobková

inženýrská činnost

+420 608 582 278

Tomáš Vápenka

Tomáš Vápenka

projektant, vizualizace staveb

Luděk Růžička

Luděk Růžička

projektant

Ruslan Kurtyak

Ruslan Kurtyak

projektant

Simona Fialová

Simona Fialová

projektant

      Hampejs projekty s.r.o.
      Kancelář
      Duchcovská 410/88a
      Řetenice
      415 03 Teplice

      IČO   09195726
      DIČ   CZ09195726

      Kontakty
      E-mail:     info@hampejsprojekty.cz
      Telefon:  +420 736 788 835

      Sídlo společnosti:
      Všechlapy 111
      417 71  Zabrušany

Kontaktní formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů

15 + 5 =