Projektová činnost

Povolování staveb

Příprava realizace a dozor staveb

Vizualizace staveb

Povolování staveb

25 července, 2023

Nedílnou součástí naší práce je zajištění inženýrské činnosti, jinak lidově…

Individuální projektová činnost

Návrhy a projekty staveb libovolného typu včetně jejich napojení na infrastrukturu.

Více informací

Navrhujeme a projektujeme stavby obytné, průmyslové, stavby občanské vybavenosti a služeb včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:

 • novostavby – zděné, dřevostavby, montované
 • rekonstrukce
 • změny užívání
 • přístavby, nástavby

Projekty „na klíč“ včetně všech průzkumů a včetně všech profesních částí dokumentace:

 • územní studie
 • rozparcelování
 • zasíťování stavebních parcel
 • návrh stavby – architektonická studie
 • geodetické zaměření
 • měření radonu
 • hydrogeologický průzkum
 • stavebně konstrukční část – statika
 • požárně bezpečnostní řešení
 • zdravotně technické instalace – voda, kanalizace, plyn
 • elektroinstalace
 • vytápění
 • chlazení
 • vzduchotechnika
 • průkaz energetické náročnosti stavby – PENB
 • čistírna odpadních vod – ČOV

a další

Inženýrská činnost

Zajištění nezbytných stanovisek, rozhodnutí a smluvních ujednání pro stavební úřad.

Více informací

Zajistíme vyřízení všech stanovisek, rozhodnutí a smluvních ujednání, potřebných k podání záměru na stavební úřad:

 • zjištění existence inženýrských sítí
 • územně plánovací informace
 • stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny
 • výpočet odnětí ze ZPF
 • stanoviska správců inženýrských sítí k projektové dokumentaci
 • stanoviska dotčených orgánů státní správy – hygiena, hasiči, památkáři…
 • smluvní ujednání se správci inženýrských sítí – smlouvy o připojení

Vyřídíme povolení všech typů staveb:

 • odstranění stávající stavby
 • legalizace černé stavby
 • územní souhlas
 • územní rozhodnutí
 • ohlášení stavby
 • stavební povolení
 • vodoprávní řízení
 • změna stavby před jejím dokončením

a další

Příprava realizace a dozor stavby

Odborná příprava stavby před zahájením, její průběh i zakončení.

Více informací
 • rozpočet a výkaz výměr
 • příprava / posouzení smlouvy o dílo mezi stavebníkem a dodavatelem stavby
 • technický / autorský dozor stavby
 • kolaudace
Ondřej Hampejs

Ondřej Hampejs

jednatel, obchod

+420 736 788 835

Kateřina Bobková

Kateřina Bobková

inženýrská činnost

+420 608 582 278

Tomáš Vápenka

Tomáš Vápenka

projektant, vizualizace staveb

Luděk Růžička

Luděk Růžička

projektant

Ruslan Kurtyak

Ruslan Kurtyak

projektant

Simona Fialová

Simona Fialová

projektant

      Hampejs projekty s.r.o.
      Kancelář a sídlo společnosti:
      Duchcovská 410/88a
      Řetenice
      415 03 Teplice

      IČO   09195726
      DIČ   CZ09195726

      Kontakty
      E-mail:     info@hampejsprojekty.cz
      Telefon:  +420 736 788 835

Kontaktní formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů

7 + 7 =