Projektová činnost

Povolování staveb

Příprava realizace a dozor staveb

Vizualizace staveb

Náš tým

24 října, 2021

První ucelený pohled na náš tým, který pečuje o vaše projekty.

Individuální projektová činnost

Návrhy a projekty staveb libovolného typu včetně jejich napojení na infrastrukturu.

Více informací

Navrhujeme a projektujeme stavby obytné, průmyslové, stavby občanské vybavenosti a služeb včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:

 • novostavby – zděné, dřevostavby, montované
 • rekonstrukce
 • změny užívání
 • přístavby, nástavby

Projekty „na klíč“ včetně všech průzkumů a včetně všech profesních částí dokumentace:

 • územní studie
 • rozparcelování
 • zasíťování stavebních parcel
 • návrh stavby – architektonická studie
 • geodetické zaměření
 • měření radonu
 • hydrogeologický průzkum
 • stavebně konstrukční část – statika
 • požárně bezpečnostní řešení
 • zdravotně technické instalace – voda, kanalizace, plyn
 • elektroinstalace
 • vytápění
 • chlazení
 • vzduchotechnika
 • průkaz energetické náročnosti stavby – PENB
 • čistírna odpadních vod – ČOV

a další

Inženýrská činnost

Zajištění nezbytných stanovisek, rozhodnutí a smluvních ujednání pro stavební úřad.

Více informací

Zajistíme vyřízení všech stanovisek, rozhodnutí a smluvních ujednání, potřebných k podání záměru na stavební úřad:

 • zjištění existence inženýrských sítí
 • územně plánovací informace
 • stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny
 • výpočet odnětí ze ZPF
 • stanoviska správců inženýrských sítí k projektové dokumentaci
 • stanoviska dotčených orgánů státní správy – hygiena, hasiči, památkáři…
 • smluvní ujednání se správci inženýrských sítí – smlouvy o připojení

Vyřídíme povolení všech typů staveb:

 • odstranění stávající stavby
 • legalizace černé stavby
 • územní souhlas
 • územní rozhodnutí
 • ohlášení stavby
 • stavební povolení
 • vodoprávní řízení
 • změna stavby před jejím dokončením

a další

Příprava realizace a dozor stavby

Odborná příprava stavby před zahájením, její průběh i zakončení.

Více informací
 • rozpočet a výkaz výměr
 • příprava / posouzení smlouvy o dílo mezi stavebníkem a dodavatelem stavby
 • technický / autorský dozor stavby
 • kolaudace
Ing. Ondřej Hampejs

Ing. Ondřej Hampejs

jednatel, obchod

+420 736 788 835

Tomáš Vápenka

Tomáš Vápenka

samostatný projektant, vizualizace staveb

Ing. Luděk Růžička, PhD.

Ing. Luděk Růžička, PhD.

samostatný projektant

Ruslan Kurtyak

Ruslan Kurtyak

projektant

Kateřina Bobková

Kateřina Bobková

inženýrská činnost

Hampejs projekty s.r.o.
sídlo společnosti
Všechlapy 111
417 71 Zabrušany

IČO: 09195726
DIČ: CZ09195726

E-mail:
info@hampejsprojekty.cz

Telefon:
+420 736 788 835

 

Hampejs projekty s.r.o.
provozovna
Duchcovská 410/88a
Řetenice

E-mail:
info@hampejsprojekty.cz

Telefon:
+420 736 788 835

 

Kontaktní formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů

9 + 11 =