Zadáním této akce bylo vypracování dokumentace pro povolení fotovoltaické elektrárny na střechách všech tří objektů v areálu investora. Bylo třeba vhodně navrhnout umístění jednotlivých panelů s dodržením odstupových vzdáleností od světlíků dle pokynů předpisů hasičského záchranného sboru, a také s ohledem na umístění ke světovým stranám pro maximální zisk slunečního svitu. Celkový výkon navržené FVE je 62,4kWp.