Úkolem projektové dokumentace byla revitalizace halového objektu v Třebenicích. Stávající ocelová hala se bude demontována a na stávajících základech požaduje investor novou, kapacitnější halu se zateplením pro úspornější provoz. Pro zkapacitnění haly byla využita stávající betonová rampa podél celé stávající haly a o tento prostor se nově celá hala zvětšila. Výška objektu zůstala zachována. Během projektování nastala drobná komplikace s požární vodou na případné hašení požáru, v obci je totiž nedostatečný vodovod. S pomocí konzultace požárnice a investora jsme do stávajícího podzemního podlaží integrovali požární nádrž o objemu 35m3, která splňuje potřebné parametry. Nebylo tedy potřeba hledat případný prostor na pozemku pro venkovní nádrž. Představa investora byla tedy zcela splněna i s dodržením potřebných opatření.

PŮVODNÍ STAV

NOVÝ STAV