Zpracovali jsme jednostupňovou projektovou dokumentaci na komplexní revitalizaci brownfieldu v Košťanech. Původní zděná skladovací hala s dřevěným krovem získala podélnou dvoupodlažní přístavbu s administrativním, hygienickým a technickým zázemím pro zaměstnance. Spolu se solitérním hospodářským objektem prošly obě stavby rekonstrukcí rozvodů, povrchů, výplní otvorů, proběhly zde rozsáhlé úpravy dispozic… Součástí zpracování projektu bylo zajištění vydání stavebního povolení a vypracování položkového rozpočtu pro výběr dodavatele stavby.

Klient na akci úspěšně získal dotaci z evropských fondů.

Košťany, Průmyslový areál, komplexní rekonstrukce, dotace, evropské dotace, moderní hala, průmyslová hala

Fotografie z realizace projektu:

Košťany, Průmyslový areál, komplexní rekonstrukce, dotace, evropské dotace, moderní hala, průmyslová hala Košťany, Průmyslový areál, komplexní rekonstrukce, dotace, evropské dotace, moderní hala, průmyslová hala Košťany, Průmyslový areál, komplexní rekonstrukce, dotace, evropské dotace, moderní hala, průmyslová hala

Původní stav objektu:

Košťany, Průmyslový areál, komplexní rekonstrukce, dotace, evropské dotace, moderní hala, průmyslová hala

Košťany, Průmyslový areál, komplexní rekonstrukce, dotace, evropské dotace, moderní hala, průmyslová hala