Ve druhé polovině 20. století bylo v Česku postaveno zhruba 80 000 panelových bytových domů. Většina z nich prochází rekonstrukcemi různého druhu, v případě této akce šlo o zvýšení standardu a nový kabát uliční fasády v podobě rozšíření a zasklení lodžií, spojeného se zateplením fasády. Zajímavou součástí celé akce pak bylo technické řešení hnízdění chráněného ptactva – rorýse obecného.

Rozšíření lodžií o 250 mm bylo navrženo pomocí železobetonové monolitické konstrukce, napojené na stávající čelo podlahové desky. Zasklení lodžií bylo navrženo pomocí částečně bezrámových posuvných výplní s nosnou konstrukcí z hliníku. Fasáda, stropní a podlahová část každé řešené lodžie bude kontaktně zateplena polystyrenovými deskami.