Pro zákazníka, provozujícího průmyslový areál na výrobu drogistického zboží, jsme zpracovali projekt celkové rekonstrukce a změny užívání stávající skladovací haly ve Velvětech. Součástí projektu bylo zajištění stavební připravenosti pro novou výrobní linku.

Kromě návrhu stavby jsme zajistili jednostupňovou projektovou dokumentaci pro povolení i realizaci stavby, položkový rozpočet a stavební povolení. Na projekt byla udělena dotace z Evropských fondů.

Enaspol, Velvětyy, průmyslová hala, skladová hala, drogistické zboží, změna užívání, stavební povolení

Fotografie z realizace stavby:

Enaspol, Velvětyy, průmyslová hala, skladová hala, drogistické zboží, změna užívání, stavební povolení Enaspol, Velvětyy, průmyslová hala, skladová hala, drogistické zboží, změna užívání, stavební povolení

Původní stav objektu:

Enaspol, Velvětyy, průmyslová hala, skladová hala, drogistické zboží, změna užívání, stavební povolení