Rekonstrukce brownfieldů jsou vždy velkou výzvou, jelikož se zde kloubí hlediska technická, ekonomická a legislativní, a úkolem projektanta je najít jejich průsečík. V případě objektu bývalého Bonexu v Teplicích jsme s výsledkem spokojeni, stejně jako investor stavby.