Pro společnost, zabývající se výrobou ve stavebnictví a strojírenství, jsme zpracovali projektovou dokumentaci výstavby nového výrobního areálu. Dvojici výrobních hal doplňuje administrativní budova. Svahy po obvodě stavebního pozemku jsou podchyceny gabionovými opěrnými stěnami. Na střechách objektů je navržena fotovoltaická elektrárna o špičkovém výkonu 100 kWp. Součástí projektu byl návrh nového parkoviště a projekt prodloužení veřejného řadu vodovodu a splaškové kanalizace v délce přes 250m. Dokumentace byla zpracována včetně položkového rozpočtu a v souladu s pravidly dotačního titulu, který ji bude spolufinancovat.