Cílem projektu byla změna užívání stávající restaurace s jídelnou na prodejnu a ruční výrobnu mýdel. Pro klienta jsme vypracovali návrh dispozice, zajistili projektovou dokumentaci stavby, vyřídili stavební povolení a pomohli s kolaudací. Změny užívání jsou vždy náročné z hlediska dodržení legislativních požadavků – obvykle je velkou výzvou nutnost skloubit požadavky statické, hygienické (z hlediska dispozice, větrání, osvětlení prostor a zajištění potřebného sociálního i hygienického prostředí pro zaměstnance) a požárně-bezpečnostní. Návrh funkční a účelné dispozice, která vyhovuje všem požadavkům, pak může spočívat doslova v návrhu několika dělicích příček, ovšem předchází mu konzultace s klientem, hygienickou stanicí, hasičským záchranným sborem, památkáři i stavebním úřadem.

Mýdlárna Teplice, Mýdlárna, změna užívání, projekt změny užívání, hasiči, HZS, hygiena, památkáři, stavební povolení, kolaudace

Fotografie z realizace stavby:

Mýdlárna Teplice, Mýdlárna, změna užívání, projekt změny užívání, hasiči, HZS, hygiena, památkáři, stavební povolení, kolaudace Mýdlárna Teplice, Mýdlárna, změna užívání, projekt změny užívání, hasiči, HZS, hygiena, památkáři, stavební povolení, kolaudace