Cílem projektu bylo přesunutí stávajícího provozu kamenické dílny, z interiéru stávající výrobní haly v Újezdečku, do nového solitérního objektu o několik set metrů opodál. Zákazník se pro tento účel rozhodl revitalizovat historickou nosnou konstrukci ocelové haly s příhradovými vazníky s velkým přesahem sedlové střechy.

Naším úkolem bylo pasportizovat původní halu, navrhnout její revitalizaci včetně nového obvodového pláště, osadit ji na nové základy, zajistit stavební připravenost pro technologii a splnit veškeré legislativní požadavky na pracovní prostředí a požární bezpečnost. V okolí stavby byla navržena drenáž pro snížení hladiny podzemní vody a nové zpevněné plochy pro pohodlný pohyb manipulační techniky.

Součástí projektu bylo také zajištění stavebního povolení a položkového rozpočtu.

1