12x RD Most

12x RD Most

Cílem tohoto projektu bylo umístit dvanáct totožných rodinných domů se dvěma bytovými jednotkami na dvanáct různých pozemků v blízkosti mosteckého jezera Benedikt. Součástí akce bylo provedení geologického průzkumu pro posouzení základových podmínek a také následné...
Fotovoltaická elektrárna Chlumec

Fotovoltaická elektrárna Chlumec

Zadáním této akce bylo vypracování dokumentace pro povolení fotovoltaické elektrárny na střechách všech tří objektů v areálu investora. Bylo třeba vhodně navrhnout umístění jednotlivých panelů s dodržením odstupových vzdáleností od světlíků dle pokynů předpisů...
Sídlo společnosti MITUTOYO

Sídlo společnosti MITUTOYO

Přepracování projektu skladové haly s administrativním zázemím na nové sídlo nadnárodní společnosti, zabývající se měřicí technikou, bylo velkou výzvou. Bylo třeba navrhnout nové dispoziční řešení spolu s vestavbou částečného podlaží do haly, optimalizovat dispozici...
Revitalizace halového objektu Třebenice

Revitalizace halového objektu Třebenice

Úkolem projektové dokumentace byla revitalizace halového objektu v Třebenicích. Stávající ocelová hala se bude demontována a na stávajících základech požaduje investor novou, kapacitnější halu se zateplením pro úspornější provoz. Pro zkapacitnění haly byla využita...
Novostavba RD Pokratice

Novostavba RD Pokratice

Při navrhování domu bylo přáním klienta: otevřená prostorná chodba se schodištěm, pracovna a čtyři pokoje. Celkový návrh domu byl také „laděn“ s architektkou tak, aby designově nevypadal jako obyčejný dům, byl proto doplněn o prvky na fasádě. Dále byl kladen důraz na...
Novostavba RD Krupka

Novostavba RD Krupka

Při navrhování nového domu v Krupce bylo potřeba vyřešit několik bodů – dlouhá příjezdová cesta, vzdálené přípojky a část nezastavitelného pozemku. Dům byl navržen kompaktní bez výstupků a tvoří tím velice příjemné bydlení. Navrženou dispozicí jsme získali jeden...